jueves, 7 de junio de 2012

Les foses nasals o les narines son dos cavitats separades per un tabic i situades per el cap, per amunt de la cavitat bucal. Constitueixen el tram inicial del aparll respitratori, servint per l'entrada y eixint de l'aire, i ademes contenen l'orgán del olfat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario