sábado, 2 de junio de 2012

introducció de l'aparell respiratori

Quan respirem, intercanviem gasos entre el nostre cos i l'exterior. Per realitzar la nutrició, necessitem prendre oxigen de l'aire i eliminar el diòxid de carboni que es forma al nostre cos.
L'aparell respiratori és l'aparell encarregat de fer la respiració.


Les parts de l'aparell respiratori son: L'aparell respiratori humà està constituït per les fosses nasals, la faringe, la laringe, la tràquea, els dos bronquis i els dos pulmons.

El pulmó, órgan molt important del aparell respiratori, es el lloc en que es verifiquen les importants funcions de la hematosis.

En nombre de dos, estan situats a la caixa toràcica i separats entre si pel conjunt d'òrgans que constitueixen el mediastí.

Dimensions mitjana: Alçada 25 cm, diàmetre antero posterior 16cm, diàmetre transvers de la base 10cm el dret i 7cm l'esquerre.

Volum en espiració: 1600 cm3 en l'home i 1300 cm3 en la dona. El volum del pulmó dret avantatja sempre al pulmó esquerre en 1/5 a 1/6. El volum varia segons l'edat i sexe.

El pulmó dret té tres lòbuls i l'esquerre dos. Cada lòbul presenta centenars de lòbuls secundaris o lobulets.

1 comentario: