jueves, 7 de junio de 2012


Les foses nasals o narines son dos cavitats separades per un tabic i situades en el cap, per amunt de la cavitat bucal.Constitueixen el tram inicial de l'aparell respiratori, servint l'entrada i la eixida de l'aire, i ademes contenen l'orgán del olfacte.

No hay comentarios:

Publicar un comentario