miércoles, 16 de mayo de 2012

definició de les parts del sistema limfàtic 1

el següent sera explicar les diferents parts que formen el sistema limfàtic anteriormet mencionat.

             -els vasos limfàtics: son canals fins i molt petits que transformen material desfet i cel-lules del sistema inmunitari en un liquid anomenat limfa anomenat i definit anteriorment, es distribueixen per tot el cos naixent en els espais intersticials de les cel-lules i desenboquen en petites estacions anomenades ganglis limfàtics fins finalitzar a la circulacio venosa sistemica.
             -els ganglis: son unes estructures nodulars que formen que formen part del sistema limfàtic i formen agrupacions en forma de raims, actuen com a filtres de la limfa, el tindre una estructura interna de teixit conectiu, fi i en forma de red plena de limfòcits que arreplegen i destrueixen bacteries i virus per tant els ganglis també formen part de sistema inmunitari.

1 comentario: