lunes, 21 de mayo de 2012

definició de les parts del sistema limfàtic 2
-els organs limfàtics són: la melsa i el tim, i els teixits limfàtics o linfoideos són l'amígdala, les plaques de Peyer, els ganglis limfàtics i la medul-la òssia.

La melsa té la funció de filtrar la sang i netejar-la de formes cel-lulars alterades i,juntament amb el tim i la medul-la òssia, compleixen la funció de madurar als limfòcits, que són un tipus de leucòcit.Quan la pressió sanguínia augmenta dins dels gots capil-lars, el plasma sanguinitendeix a difondre a través de les parets dels capil-lars, a causa de la gran pressió que s'exerceix sobre aquestes parets. Durant aquest procés es perd gran quantitat de nutrients i biomoléculas que són transportats per mitjà de la sang, creant amb això una descompensació en l'homeòstasi, és en aquest instant on pren una importància radical el sistema limfàtic, ja que s'encarrega de recol-lectar tot el plasma perdut durant la pressió sanguínia i fer que torne als gots sanguinis mantenint, d'aquesta manera,l'homeòstasi corporal

2 comentarios: