miércoles, 23 de mayo de 2012

definició de les parts del sistema limfàtic 3


La medul · la òssia és un tipus de teixit que es troba a l'interior dels ossos llargs,vèrtebres, costellesestèrnumossos del crani, cintura escapular i pelvis.
Totes les cèl · lules sanguínies deriven d'una sola cèl · lula mare hematopoèticapluripotencial ubicada a la medul · ósea.
No s'ha de confondre amb la medul · la espinal localitzada a la columna vertebral i encarregada de la transmissió dels impulsos nerviosos cap a tot el cos.


El teixit limfàtic o linfoideo és el component principal del sistema immunitari i està format per diversos tipus diferents de cèl · lules que treballen juntes per combatre unainfecció. El teixit limfàtic i el sistema immunitari poden participar també en la lluita contra alguns tipus de càncer. Aquest sistema rebutja, a més, els teixits rebuts d'altres persones, com ara les transfusions de sang o els trasplantaments d'òrgans.

El teixit limfàtic es troba en molts llocs del cos, incloent els ganglis limfàtics, el tim, la melsales amígdales i la medul · la òssia, i també es troba dispers dins d'altressistemes, com el digestiu i el respiratoriEl sistema limfàtic és l'encarregat d'enllaçartots els teixits limfàtics entre si.

El tipus principal de cèl · lula que forma el teixit limfàtic és el limfòcitEls limfòcitsa partir dels quals es desenvolupen els limfomescirculen pel sistema limfàtic en direcció al torrent sanguiniHi ha dos tipus principals de limfòcits: els limfòcits B i limfòcits T.Encara que ambdós tipus poden produir un limfoma, els de cèl · lules B són molt mésfreqüents que els de cèl · lules T.
La limfa és un líquid transparent que recorre els vasos limfàtics i generalment no conté de pigments. La limfa es produeix després de l'excés de líquid que surt dels capil · larssanguinis a l'espai intersticial o intercelular, sent recollida pels capil · lars limfàtics que drenen a gots limfàtics més gruixuts fins a convergir en conductes que es buiden en lesvenes subclavias.
La limfa recorre el sistema limfàtic gràcies a febles contraccions dels músculs, de la pulsació de les artèries properes i del moviment de les extremitatsSi un got pateix unaobstrucció, el líquid s'acumula en la zona afectada, produint-se una inflor anomenadaedema.
La limfa està composta per un líquid clar pobre en proteïnes i ric en lípids, semblant a la sang, però amb la diferència que les úniques cèl · lules que conté són els glòbuls blancs que, migren dels capil · lars i procedeixen dels ganglis limfàtics, sense contenirhematiesLa limfa és més abundant que la sang.
Les tres funcions que realitza la limfa són:
Recollir i retornar el líquid intersticial a la sang.
Defensar el cos contra els organismes patògens.
Absorbir els nutrients de l'aparell digestiu i bolcar a les venes subclavias.

No hay comentarios:

Publicar un comentario