sábado, 26 de mayo de 2012

La sang

La sang és una suspensió de cèl-lules en un medi aquós, impulsada pel cor a través dels vasos sanguinis, amb l'objectiu de distribuir oxigen i nutrients als diferents teixits així com eliminar els residus, entre altres funcions. Està formada per una matriu extracel·lular líquida anomenada plasma. El plasma, representa el 55% de la sang total, està compost principalment d'aigua (90% en volum), i conté una dissolució de proteïnes, lípids, glucosa, ions minerals, hormones, diòxid de carboni (el plasma és el medi mitjà de transport de productes residuals), plaquetes i les cèl·lules sanguínies mateixes. L'any 2011 s’havien identificat en la sang 4.229 productes químics els quals potencialment es poden utilitzar en el diagnòstic de problemes de la salut
Circula per artèries, venes i capil·lars, suposant el 7,7% del pes corporal. Té el seu origen en les cèl·lules mare hematopoètiques. El sistema hematopoètic, és el sistema encarregat de la formació de la sang.
La seva definició histològica és la de ser una varietat de teixit conjuntiu especialitzat. Caracteritzat a més per contenir una matriu extra-cel·lular líquida (el plasma sanguini), i una sèrie d'elements figurats.
El volum de sang circulant es diu volèmia aquesta està avaluada entre 68 i 77ml per kilogram de pes corporal. Una persona normal (uns 70 Kg) té uns 5 litres de sang. El pes total de la sang equival a 1/13, un 78% és aigua i el 22% restant són elements sòlids.


La sang té una gran varietat de funcions:


 • Funció respiratòria: Transporta oxigen (O2) des dels pulmons cap als diferents teixits.
 • Funció nutritiva: Transporta nutrients cap als diferents teixits.
 • Funció excretora: Transporta els productes de secreció dels catabolisme cel·lular cap als òrgans cap on han de ser eliminats.
 • Funció de regulació hormonal: Transporta les hormones cap a les cèl·lules diana.
 • Funció reguladora tèrmica: Distribueix calor per tot el cos per mantenir una temperatura constant.
 • Funció del manteniment del pH: Controla el pH constant al llarg del cos. El pH plàsmic normal és aproximadament de 7,4.
 • Funció de manteniment del volum intersticial: Conserva inalterat el volum del líquid contingut en el compartiment existent entre les cèl·lules dels teixits.
 • Funció defensiva: La sang protegeix l'organisme de les infeccions, ja que és la encarregada de transportar els glòbuls blancs que són encarregats de sistema immunitari.
 • Funció hemostàtica: Quan hi ha una lesió, la sang deté els seves pròpies ferides a través de les plaquetes.

 • No hay comentarios:

  Publicar un comentario